Dịch vụ

 • Tư vấn thiết kế hệ thông HVAC
  - Thiết kế và thi công hệ thống thông gió, khí sạch, kho lạnh, thông gió tòa nhà tầng hầm, văn phòng.
  - Tư vấn thiết kế thi công hệ thống khí lạnh cho nhà máy dược, kho lạnh, nhà hàng, văn phòng
  - Hệ thống kiểm soát năng lượng cho hệ thống HVAC
  - Hệ t
 • Tư vấn Thiết Kế Thi công phòng sạch đạt tiêu chuẩn GMP-WHO, GLP, GSP, GDP
  Phòng Sạch NHT chuyên tư vấn thiết kế thi công:
  1. Nhà máy dược, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, nhà máy duợc thú y, đạt tiêu chuẩn GMP-WHO, EU - GMP.
  2. Trung tâm, khu kiểm nghiệm thuốc theo tiêu chuẩn GLP.
  3. Kho đat tiêu chuẩn GLP, GDP.
 • Thi công lắp đặt panel
 • Xếp theo: