Cải tạo xưởng sản xuất Nhà máy Elise Franch KCN Quế Võ

Được CĐT tín nhiệm, vừa qua Công ty CP Đầu tư xây dựng NHT Việt Nam đã thỏa thuận thành công gói dự án : "Cải tạo xưởng sản xuất nhà máy Elise Franch KCN Quế Võ"

Địa điểm: KCN Quế Võ, Bắc Nình

Nội dung công việc:

-  Thi công vách, trần panel EPS

- Thi công cửa panel phòng sạch

Tiến độ dự án: Đang triển khai