Cung cấp lắp đặt Panel EPS 100, 50 phòng nghiên cứu Bureun veritas Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội