Dự Án cải tạo phòng vi sinh nhà máy BBraunt - 170 Đê La Thành, Ô chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội

Hình ảnh: