Hoàn thiện phòng sạch áp lực âm tại TT kiểm soát bệnh tật TP Yên Bái

Cung cấp vật tư và nhân công thi công phòng sạch áp lực âm

Địa điểm: TT kiểm soát bệnh tật TP Yên Bái

Nhà thầu chính: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT BÁCH KHOA

Hạng mục công việc:

+ Cung cấp vật tư và nhân công thi công panel.

+ Cung cấp vật tư và nhân công lắp đặt hệ thống khí

+ Cung cấp vật tư và nhân công thi công hệ thống điện 

Hình ảnh dự án: