Thi công kho lạnh tại Lạng Sơn

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

Hạng mục: Thi công kho lạnh tại Lạng Sơn

Địa điểm: Đào Viên, Tràng Định, Lạng Sơn

Nội dung công việc:

  1. Thi công vách trần panel PU 125: hơn 3000m2
  2. Thi công cửa panel kho lạnh
  3. Thi công hệ thống thoát hơi nước, xử lý lạnh nền kho
  4. Thi công hệ thống chiếu sáng kho
  5. Hạng mục kết cấu thép và xây dựng kho.

Vật tư chính: panel PU125, phụ kiên lắp đặt...

Hình ảnh của dự án:

thi công kho lạnh     

Thi công trần kho lạnh

    

Dựng vách kho lạnh

 

     

Thi công nền kho lạnh

     

Phần kết cấu thép và xây dựng