Tư vấn thiết kế thi công Xưởng sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe - TANAPHAR

Hạng mục: Tư vấn thiết kế thi công Xưởng sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe đạt tiêu chuẩn GMP-WHO

Địa điểm: Cụm công nghiệp Thanh Oai, Bích Hoà, Thanh Oai, Hà Nội

Nội dung công việc:

- Tư vấn xưởng sản xuất đạt GMP - WHO

- Thiết kế và thi công panel phòng sạch dây chuyển sản xuất

Vật tư chính: panel EPS, phụ kiện nhôm phòng sạch, cửa panel phòng sạch..