Tin tức

Sắp xếp:

Airshower - Buồng thổi khí

Air Shower / Buồng thổi khí là thiết bị chuyên dùng được lặp đặt trước cửa ra vào của các phòng sạch nhằm giảm tối đa các chất nhiễm bẩn trên người nhân viên trước khi họ sử dụng phòng sạch.

Cửa kho lạnh - Vai trò và ứng dụng

Cửa kho lạnh nếu không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về kết cấu, độ kín, khả năng cách nhiệt… thì có nguy cơ gây thiệt hại vô cùng lớn.

Quy định về Điều kiện Bảo đảm VSATTP đối với Kho Lạnh Thuỷ Sản

QCVN.02-09: 2009/BNNPTNT do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt và được ban hành kèm theo Thông tư 47/2009/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn, Quy dịnh về điều kiện Bảo đảm VSATTP đối với Kho Lạnh Thuỷ Sản

Thiết bị hỗ trợ trong phòng sạch

Thiết bị sử dụng phòng sạch được hiểu chính xác là những máy móc và dụng cụ hỗ trợ để xử lý không khí, độ ẩm, áp suất và kiểm soát lượng bụi trong phòng sạch để các thông số luôn đạt tiêu chuẩn. Có nhiều thiết bị với vai trò và ứng dụng khác nhau, có thể kể đến như: