Cửa panel kho lạnh

Kho lạnh đóng vai trò lớn trong việc bảo quản thực phẩm hay các đồ khác cần bảo quản lạnh. Yêu cầu đặt ra là cần phải đảm bảo không khí lạnh bên trong đó thật tốt, tránh để không khí lạnh bên trong thoát ra ngoài qua những chỗ hở. Nếu xảy ra trường hợp đó, thực phẩm hay các đồ cần bảo quản lạnh sẽ bị hư hỏng, gây thiệt hại về kinh tế lớn. Đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến, bảo quản thực phẩm, nông sản, thủy – hải sản,…thì vấn đề này cần phải chú ý hơn.

CÔNG TY NHT VIỆT NAM lắp ráp và thi công cửa kho lạnh phục vụ kho mát, kho đông, kho lưu trữ thực phẩm, dược phẩm...

Xếp theo: