DM thuốc dành cho F0 điều trị tại nhà theo HD của Bộ Y Tế

Để tránh lãng phí và sử dụng không cần thiết các chế phẩm được quảng cáo, Bộ Y Tế khuyến cáo chỉ nên sử dụng các loại thuốc sau:

Chúc Quý khách vượt qua mùa dịch an toàn!

2022-03-18