Miệng hồi/ cấp khí

Miệng hồi/ cấp khí

Thiết bị phòng sạch

Miệng hồi/ cấp khí lắp đặt cho phòng sạch.

Là thiết bị không thể thiếu góp phần lọc sạch không khí.

Có nan dọc hoặc nan ngang với các kích thước theo yêu cầu của khách hàng.

Có thể được lắp đặt tại hành lang hoặc trong phòng.

Công ty NHT chuyên cung cấp các thiết bị phòng sạch đạt tiêu chuẩn với chi phí hợp lý nhất.

Sản phẩm cùng loại (1)