Phân loại cấp độ sạch

Có nhiều tiêu chuẩn khác nhau quy định về cấp độ sạch trong phòng sạch. Công ty NHT Việt Nam xin đưa ra hai tiêu chuẩn thường được áp dụng nhất tại Việt Nam.

1. Tiêu chuẩn GMP-WHO, quy định về các cấp độ sạch như sau: 

Cấp độ sạch theo WHO

Theo WHO thì có 4 cấp độ sạch được đánh giá trên tiêu chí số lượng tiểu phân lớn hơn 0.5µm và 5µm trong không khí.

2. Theo tiêu chuản ISO:

Cấp độ sạch theo ISO

Theo ISO 14644-1: 1999, thì có 6 cấp độ sạch đáng lưu ý, được phân loại dựa trên hàm lượng bụi trong không khí với các kích thước khách nhau.

Cấp độ sạch theo ISO

Công ty NHT Việt Nam là đơn vị tư vấn thiết kế các nhà máy sản xuất đáp ứng các cấp độ sạch theo yêu cầu của khách hàng. Luôn mang lại sự hài lòng dù là khách hàng khó tính nhất.

Liên hệ: Hotline: 0913 878 681.

2019-01-04