Gioăng cửa panel

Gioăng cửa panel

Gioăng cửa panel

Tên sản phẩm: Gioăng cửa panel

Mã sản phẩm:

Đơn vị: m

Áp dụng: Thi công cửa panel phòng sạch 

Quy cách: Gioăng cửa kín khí, vật liệu nhựa, có loại giăng lông, mỗi cuộn 50m.

Sản phẩm cùng loại (1)