Tư vấn thiết kế hệ thông HVAC

Phòng sạch NHT với đội ngũ kỹ sư chuyên nghiệp có kinh nghiệm tư vấn thiết kế các hệ thống HVAC:

Hệ thống HVAC nhà máy

- Thiết kế và thi công hệ thống thông gió, khí sạch, kho lạnh, thông gió cho  tòa nhà tầng hầm, văn phòng.

- Tư vấn thiết kế thi công hệ thống khí lạnh cho nhà máy dược, kho lạnh, nhà hàng, văn phòng.

-  Hệ thống kiểm soát năng lượng cho hệ thống HVAC

Không có sản phẩm trong danh mục này.