Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHT VIỆT NAM

Địa chỉ liên hệ: Số 14 LK 22 KĐT Phú Lương, phường Phú La, Hà Đông, Hà Nội

Hotline: 0913 878 681

 Website: http://phongsachnht.com.vn     Email: phongsachnht@gmail.com