Hướng dẫn thủ tục hưởng trợ cấp với F0 điều trị tại nhà

Một trong các khoản trợ cấp đối với người lao động là f0 được BHXH hỗ trợ đó là trợ cấp ốm đau. Tuy nhiên, để được hưởng khoản trợ cấp này, người lao động và người sử dụng lao động phải thực hiện kê khai và gửi hồ sơ đến cơ quan BHXH trong thời gian không quá 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc.

Thủ tục hưởng phải trải qua các bước như sau:

2022-03-18