Phòng sạch NHT

Tin tức mới
Công ty NHT Kính thông báo tời Quý khách hàng về việc điều chỉnh tăng giá sản phẩm từ ngày 10 tháng 10 năm 2021.
Air Shower / Buồng thổi khí là thiết bị chuyên dùng được lặp đặt trước cửa ra vào của các phòng sạch nhằm giảm tối đa các chất nhiễm bẩn trên người nhân viên trước khi họ sử dụng phòng sạch.