Phòng sạch NHT

Tin tức mới
Cửa kho lạnh nếu không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về kết cấu, độ kín, khả năng cách nhiệt… thì có nguy cơ gây thiệt hại vô cùng lớn.
QCVN.02-09: 2009/BNNPTNT do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt và được ban hành kèm theo Thông tư 47/2009/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn, Quy dịnh về điều kiện Bảo đảm VSATTP đối với Kho Lạnh Thuỷ Sản
Thiết bị sử dụng phòng sạch được hiểu chính xác là những máy móc và dụng cụ hỗ trợ để xử lý không khí, độ ẩm, áp suất và kiểm soát lượng bụi trong phòng sạch để các thông số luôn đạt tiêu chuẩn. Có nhiều thiết bị với vai trò và ứng dụng khác nhau, có thể kể đến như: